Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
87   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
88   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
89 Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommun
90   Selvitys ulkoilmatapahtumapaikan rakentamisesta Etelä-Sipooseen / Utredning om byggande av en plats för utomhusevenemang i Södra Sibbo
91 Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019, Sivistysosasto / Delårsöversikt 1.1-31.8.2019, Bildningsavdelningen
92 Paviljonkien vuokrasopimusten jatkaminen Söderkullassa / Förlängning av hyresavtal för paviljongerna i Söderkulla skola
93   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Skogster Antti puh.joht./ordf.
Alaterä Mandi vara puh.joht/viceordf.
Albrecht Kenneth jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Kytö Juha jäsen/medlem
Kahri Lilli jäsen/medlem
Salo Juha KH:n edust/KST:s repr.
Laitinen Anne kult.ja vap.aik.pääl/dhef f. kult.o fritidstj.
Nikander Jussi
Ollikainen Hannu esittelijä/föredragande
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Maja Paulina pöytäkirj.pit/protokollsförare