Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
91   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
92   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
93   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
94 Hankintapäätös hankinnassa Sipoon Nikkilän sosiaali- ja terveysasema sekä Söderkullan kirjasto, neuvola ja suun terveydenhuollon siivouspalvelut/Palveluyrityksen valinta / Upphandlingsbeslut i upphandlingen av städtjänster för Nickby social- och hälsostation samt Söderkulla bibliotek i Sibbo, rådgivningen och mun- och tandvården/Val av serviceleverantör
95 Osavuosikatsaus 8/2019, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2019, driftsekonomi
96 Talousarvion 2020 - 2022 investointiosa/Tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2020 - 2022/Tekniska utskottet
97   Ylimääräinen kokous / Extra möte

Osallistuja Tehtävä
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh:n edustaja/Kst representant
Myllyvirta Ilari Esittelijä / Föredragande
Kemiläinen Johanna Siivouspalveluesimies
Ek Daisy Pöytäkirjanpitäjä /Protokollförare