Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
39   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
40   Val av protokolljusterare
41   Godkännande av föredragningslistan
42 Budgeten 2020, utbildningstjänster, Bildningsavdelningen
43 Förlängning av hyresavtal för paviljongerna i Söderkulla skola
44 Läsårsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns grundskolor (B- och C-delen)

Osallistuja Tehtävä
Kaiser Elvira ordf.
Långsjö Camilla viceordf.
Berg Mari ledamot
Grönroos Mikael ledamot
Grönqvist Kjell ledamot
Jonasson Fanny ungd. repr.
Ollikainen Hannu undervisn.chef
Ek Daisy sekreterare