DynastyDynasty - Viranhaltijapäätöksethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/VHT.HTMtekninen johtaja / teknisk direktör / Ympäristövalvojan valinta, Ympäristövalvonta, Tekniikka- ja ympäristöosasto (vakanssi 449011) / Val av miljöövervakare, Miljöövervakningen, Avdelningen för teknik och miljö (vakans 449011)Ympäristövalvojan valinta, Ympäristövalvonta, Tekniikka- ja ympäristöosasto (vakanssi 449011) / Val av miljöövervakare, Miljöövervakningen, Avdelningen för teknik och miljö (vakans 449011)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201915052.PDFpalvelujohtaja, LNP / Val av socialarbetare, barnskydd, Tjänster för barn, ungdomar och familjer (125322) / Sosiaalityöntekijän valinta, lastensuojelu, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (125322)Val av socialarbetare, barnskydd, Tjänster för barn, ungdomar och familjer (125322) / Sosiaalityöntekijän valinta, lastensuojelu, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (125322)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201915032.PDFsivistysjohtaja / bildningsdirektör / Oppilaskuljetusten hankinta alueelta Nikkilä - Savijärvi - Linnanpelto - HerralaOppilaskuljetusten hankinta alueelta Nikkilä - Savijärvi - Linnanpelto - Herralahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201915029.PDFkunnanjohtaja / kommundirektör / Matkamääräys, Sipoon kunnan edustajat, ystävyyskuntavierailu 23.-25.10.2019Matkamääräys, Sipoon kunnan edustajat, ystävyyskuntavierailu 23.-25.10.2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201915011.PDFkunnanjohtaja / kommundirektör / Yrityskoordinaattorin valinta, Kehitys ja kaavoituskeskus, Elinkeinoyksikkö (vakanssi 110105) / Val av företagskoordinator, Utvecklings- och planläggningscentral, Näringsenheten (vakans 110105)Yrityskoordinaattorin valinta, Kehitys ja kaavoituskeskus, Elinkeinoyksikkö (vakanssi 110105) / Val av företagskoordinator, Utvecklings- och planläggningscentral, Näringsenheten (vakans 110105)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201915016.PDFkunnanjohtaja / kommundirektör / Määräaikaiseen opetustoimen kehittämispäällikön virkaan nimittäminen ajalla 1.9.-31.12.2019Määräaikaiseen opetustoimen kehittämispäällikön virkaan nimittäminen ajalla 1.9.-31.12.2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201914995.PDFkunnanjohtaja / kommundirektör / Sivistysjohtajan viran hoitaminen ajalla 1.9.-31.12.2019Sivistysjohtajan viran hoitaminen ajalla 1.9.-31.12.2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201914994.PDFsivistysjohtaja / bildningsdirektör / Luokanopettajan valinta, Lukkarin koulu (vakanssi 237404)Luokanopettajan valinta, Lukkarin koulu (vakanssi 237404)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201914983.PDFpalvelujohtaja, LNP / Perhetyöntekijän valinta, Sosiaali- ja terveysosasto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Val av familjearbetare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer (125307)Perhetyöntekijän valinta, Sosiaali- ja terveysosasto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Val av familjearbetare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer (125307)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201914979.PDFsivistysjohtaja / bildningsdirektör / Koulusihteerin valinta (vakanssi 137808), Sipoonjoen koulu Koulusihteerin valinta (vakanssi 137808), Sipoonjoen koulu http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201914965.PDFpalvelujohtaja, LNP / Sosiaalityöntekijän valinta, lapsiperheiden sosiaalityö (vakanssi 125329) / Val av socialarbetare, socialarbete för barnfamiljer (vakans 125329)Sosiaalityöntekijän valinta, lapsiperheiden sosiaalityö (vakanssi 125329) / Val av socialarbetare, socialarbete för barnfamiljer (vakans 125329)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/201914959.PDF