DynastyDynasty - Viranhaltijapäätöksethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/VHT.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuspalvelut, Päiväkoti Pikkusydän (132921)Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuspalvelut, Päiväkoti Pikkusydän (132921)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015549.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134011)Varhaiskasvatuksen opettaja, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134011)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015585.HTMtonttipäällikkö / tomtchef / Suostumus kaukolämpöputken sijoittamiseen kiinteistöille 753-414-0001-0136 Eutas ja 753-419-0004-1604 Söderkulla/ Tillstånd för placering av fjärrvärmeledning på fastigheterna 753-414-0001-0136 Eutas och 753-419-0004-1604 Söderkulla, Keravan Energia OySuostumus kaukolämpöputken sijoittamiseen kiinteistöille 753-414-0001-0136 Eutas ja 753-419-0004-1604 Söderkulla/ Tillstånd för placering av fjärrvärmeledning på fastigheterna 753-414-0001-0136 Eutas och 753-419-0004-1604 Söderkulla, Keravan Energia Oyhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015582.HTMpalvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänste / Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Citywork Avustajapalvelut OyIlmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Citywork Avustajapalvelut Oyhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015580.HTMpalvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänste / Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Keski-Uudenmaan hoitoapu TmiIlmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Keski-Uudenmaan hoitoapu Tmihttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015581.HTMkunnanjohtaja / kommundirektör / Autojen hankinnan sopimuskokonaisuuden puitejärjestelyt - sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan Ajoneuvovakuutukset 2021-2022 (2024)Autojen hankinnan sopimuskokonaisuuden puitejärjestelyt - sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan Ajoneuvovakuutukset 2021-2022 (2024)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015579.HTMtekninen johtaja / teknisk direktör / Hankintapäätös hankinnassa Sipoon Talman koulun pihan ja puiston rakennusurakka sekä leikki- ja ulkoliikuntavälineiden hankintaHankintapäätös hankinnassa Sipoon Talman koulun pihan ja puiston rakennusurakka sekä leikki- ja ulkoliikuntavälineiden hankintahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015567.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Val av daghemsföreståndare, Utbildningstjänster, Tjänster för småbarnspedagogik (132416)Val av daghemsföreståndare, Utbildningstjänster, Tjänster för småbarnspedagogik (132416)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015572.HTMvanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen / Lähihoitajan valinta, Suvikuja, Ikääntyneiden palvelut / Val av närvårdare, Suvikuja, Service för äldre (122205)Lähihoitajan valinta, Suvikuja, Ikääntyneiden palvelut / Val av närvårdare, Suvikuja, Service för äldre (122205)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015577.HTMvanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen / Lähihoitajan valinta, Suvikuja, Ikääntyneiden palvelut / Val av närvårdare, Suvikuja, Service för äldre (122204) Lähihoitajan valinta, Suvikuja, Ikääntyneiden palvelut / Val av närvårdare, Suvikuja, Service för äldre (122204) http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015576.HTMvanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen / Lähihoitajan valinta, Suvikuja, Ikääntyneiden palvelut / Val av närvårdare, Suvikuja, Service för äldre (122203)Lähihoitajan valinta, Suvikuja, Ikääntyneiden palvelut / Val av närvårdare, Suvikuja, Service för äldre (122203)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015575.HTMvanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen / Sairaahoitaja, Sosiaali- ja terveysosasto, Ikääntyneiden palvelut / Sjukskötare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre (122113)Sairaahoitaja, Sosiaali- ja terveysosasto, Ikääntyneiden palvelut / Sjukskötare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre (122113)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015574.HTMtonttipäällikkö / tomtchef / Suostumus maakaapelin sijoittamiseen kiinteistöille 753-895-0002-0041/ Tillstånd för placering av elkablar på fastigheten 753-895-0002-0041, Sipoon Energia OySuostumus maakaapelin sijoittamiseen kiinteistöille 753-895-0002-0041/ Tillstånd för placering av elkablar på fastigheten 753-895-0002-0041, Sipoon Energia Oyhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015562.HTMtonttipäällikkö / tomtchef / Kiinteän omaisuuden ostaminen määräala kiinteistöstä 753-423-0001-0028 Rosbackaväg / Inköp av fast egendom ett outbrutet område av fastigheten 753-423-0001-0028 RosbackavägKiinteän omaisuuden ostaminen määräala kiinteistöstä 753-423-0001-0028 Rosbackaväg / Inköp av fast egendom ett outbrutet område av fastigheten 753-423-0001-0028 Rosbackaväghttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015568.HTMtonttipäällikkö / tomtchef / Suostumus maakaapelin sijoittamiseen kiinteistöille 753-004-9901-0001 Kirkonkylän katualueet, 753-416-0035-0336 Bete I ja 753-416-0002-0055 Vesitorninmäki / Tillstånd för placering av telekabel på fastigheterna 753-004-9901-0001 Kirkonkylän katualueet, 753-416-0035-0336 Bete I och 753-416-0002-0055 Vesitorninmäki, Eltel Networks Oy / Elisa OyjSuostumus maakaapelin sijoittamiseen kiinteistöille 753-004-9901-0001 Kirkonkylän katualueet, 753-416-0035-0336 Bete I ja 753-416-0002-0055 Vesitorninmäki / Tillstånd för placering av telekabel på fastigheterna 753-004-9901-0001 Kirkonkylän katualueet, 753-416-0035-0336 Bete I och 753-416-0002-0055 Vesitorninmäki, Eltel Networks Oy / Elisa Oyjhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015570.HTMtonttipäällikkö / tomtchef / Sibbesborgin liikealueen tontinmyynti, kortteli 122 T1, Den Finland Oy / Tomtförsäljning i Sibbesborg företagspark, kvarter 122, Den Finland OySibbesborgin liikealueen tontinmyynti, kortteli 122 T1, Den Finland Oy / Tomtförsäljning i Sibbesborg företagspark, kvarter 122, Den Finland Oyhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015478.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Lärare inom småbarnspedagogik, Tjänster för småbarnspedagogik, Nickby daghem (132514)Lärare inom småbarnspedagogik, Tjänster för småbarnspedagogik, Nickby daghem (132514)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015565.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Lärare inom småbarnspedagogik, Tjänster för småbarnspedagogik, Daghemmet Miili (135417)Lärare inom småbarnspedagogik, Tjänster för småbarnspedagogik, Daghemmet Miili (135417)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015563.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuspalvelut, Nikkilän päiväkoti (132505)Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuspalvelut, Nikkilän päiväkoti (132505)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015554.HTMtonttipäällikkö / tomtchef / Suostumus kaukolämpöputkiston sijoittamiseen kiinteistölle Nikkilän tiet 753-001-9901-0002 Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueella (N40) / Tillstånd för placering av fjärrvärmeledning på fastigheten Nikkilän tiet 753-001-9901-0002 på detaljplaneområdet för Sibbo Ådal (N40), Keravan Energia OySuostumus kaukolämpöputkiston sijoittamiseen kiinteistölle Nikkilän tiet 753-001-9901-0002 Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueella (N40) / Tillstånd för placering av fjärrvärmeledning på fastigheten Nikkilän tiet 753-001-9901-0002 på detaljplaneområdet för Sibbo Ådal (N40), Keravan Energia Oyhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015551.PDFkunnanjohtaja / kommundirektör / Edustajan nimeäminen Bildningsalliansenin kevätkokoukseen 4.6.2020 / Att utse en representant till Bildningsalliansens vårmöte 4.6.2020Edustajan nimeäminen Bildningsalliansenin kevätkokoukseen 4.6.2020 / Att utse en representant till Bildningsalliansens vårmöte 4.6.2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015547.HTMelinkeinopäällikkö / näringschef / Ersättande beslut, statsstöd för ensamföretagare, diarienummer 61-4-522Ersättande beslut, statsstöd för ensamföretagare, diarienummer 61-4-522http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015548.HTMkunnanjohtaja / kommundirektör / Söderkullan hammashoitolan sulkeminen 1.6.-30.6.2020Söderkullan hammashoitolan sulkeminen 1.6.-30.6.2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015539.HTMelinkeinopäällikkö / näringschef / Valtionavustus yksinyrittäjille, hylkäyspäätös - Diaarinumero 61-4-1321Valtionavustus yksinyrittäjille, hylkäyspäätös - Diaarinumero 61-4-1321http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015533.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuspalvelut, Kartanon päiväkoti (134203)Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuspalvelut, Kartanon päiväkoti (134203)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015526.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen erityisopettajan valinta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134808)Varhaiskasvatuksen erityisopettajan valinta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134808)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015534.HTMvarhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Metsätien päiväkoti, Varhaiskasvatuspalvelut (132710)Varhaiskasvatuksen opettaja, Metsätien päiväkoti, Varhaiskasvatuspalvelut (132710)http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015531.HTMvanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen / Lähihoitajan valinta, Sateenkaari, Ikääntyneiden palvelut (124505) / Val av närvårdare, Regnbågen, Tjänster för äldreLähihoitajan valinta, Sateenkaari, Ikääntyneiden palvelut (124505) / Val av närvårdare, Regnbågen, Tjänster för äldrehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015530.HTMvanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen / Lähihoitajan valinta, Sateenkaari, Ikääntyneiden palvelut (124525) / Val av närvårdare, service för äldre, Regnbågen Lähihoitajan valinta, Sateenkaari, Ikääntyneiden palvelut (124525) / Val av närvårdare, service för äldre, Regnbågen http://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015528.HTMkunnanjohtaja / kommundirektör / Opetuksen järjestäminen poikkeustilanteessa etäopetuksenaOpetuksen järjestäminen poikkeustilanteessa etäopetuksenahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/vhp/202015527.HTM