DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-11.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslutValiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas besluthttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-10.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2020 / Kommunstyrelsens möten år 2020Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2020 / Kommunstyrelsens möten år 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Vammaisneuvoston asettaminen; oikaisuvaatimus / Tillsättande av råd för personer med funktionsnedsättning; begäran om omprövningVammaisneuvoston asettaminen; oikaisuvaatimus / Tillsättande av råd för personer med funktionsnedsättning; begäran om omprövninghttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Osallistuminen Kuntaliiton rahoitus- ja johtamisfoorumiin 2020 / Att delta i Kommunförbundets finansierings- och ledarskapsforum 2020Osallistuminen Kuntaliiton rahoitus- ja johtamisfoorumiin 2020 / Att delta i Kommunförbundets finansierings- och ledarskapsforum 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-6.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Kunniakäynti sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä 2019 / Uppvaktning vid hjältegravarna på självständighetsdagen 2019Kunniakäynti sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä 2019 / Uppvaktning vid hjältegravarna på självständighetsdagen 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-5.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommunSipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommunhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-4.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-3.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-2.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 12.11.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192648-1.HTMValtuusto 11.11.2019 / Aloite Sipoon kunnan vaalimainostelineiden lukumäärän ja sijoittelun tarkistamisesta / Monika Hämäläinen ym.Aloite Sipoon kunnan vaalimainostelineiden lukumäärän ja sijoittelun tarkistamisesta / Monika Hämäläinen ym.http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-7.HTMValtuusto 11.11.2019 / Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän (Inveon) perussopimuksen hyväksyminenSamkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän (Inveon) perussopimuksen hyväksyminenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-6.HTMValtuusto 11.11.2019 / SidonnaisuusilmoituksetSidonnaisuusilmoituksethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-5.HTMValtuusto 11.11.2019 / Mahdolliset muut asiatMahdolliset muut asiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-14.HTMValtuusto 11.11.2019 / Kunnanjohtajan raporttiKunnanjohtajan raporttihttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-13.HTMValtuusto 11.11.2019 / E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaavaE4A Jontaksen urheilupuiston asemakaavahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-4.HTMValtuusto 11.11.2019 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-3.HTMValtuusto 11.11.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-2.HTMValtuusto 11.11.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-1.HTMValtuusto 11.11.2019 / Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaVuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-12.HTMValtuusto 11.11.2019 / Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminenVuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-11.HTMValtuusto 11.11.2019 / Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminenVuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-10.HTMValtuusto 11.11.2019 / Vuoden 2019 talousarvion muutoksetVuoden 2019 talousarvion muutoksethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-9.HTMValtuusto 11.11.2019 / Osavuosikatsaus 1-8/2019Osavuosikatsaus 1-8/2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192633-8.HTMSvenska utbildningssektionen 05.11.2019 / Sibbo skärgårdsprogram 2019 - 2021Sibbo skärgårdsprogram 2019 - 2021http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192638-8.HTMSvenska utbildningssektionen 05.11.2019 / Läsårsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns grundskolor (B- och C-delen)Läsårsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns grundskolor (B- och C-delen)http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192638-7.HTMSvenska utbildningssektionen 05.11.2019 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192638-10.HTMSvenska utbildningssektionen 05.11.2019 / DelgivningarDelgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192638-9.HTMSvenska utbildningssektionen 05.11.2019 / Söderkulla skola och språkbad, behovsutredning och utredning om alternativa placeringarSöderkulla skola och språkbad, behovsutredning och utredning om alternativa placeringarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192638-6.HTM