DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-9.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Investointimääräraha liikuntatoimen peruskorjauksiin ja ylläpitoon vuonna 2021 / Investeringsanslag för Idrottsväsendets renoveringar 2021Investointimääräraha liikuntatoimen peruskorjauksiin ja ylläpitoon vuonna 2021 / Investeringsanslag för Idrottsväsendets renoveringar 2021http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-5.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Sipoon opiston teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma / Läroplanen inom den grundläggande teaterkonstundervisningen vid Sibbo institutetSipoon opiston teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma / Läroplanen inom den grundläggande teaterkonstundervisningen vid Sibbo institutethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-4.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-3.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-2.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Liikunnan yleisavustusten jakaminen / Fördelning av allmänt bidrag för idrottsverksamhetLiikunnan yleisavustusten jakaminen / Fördelning av allmänt bidrag för idrottsverksamhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-6.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Vapaa-ajanjaoston kokousaikataulu kevät 2021 / Fritidssektionens mötestidtabell våren 2021Vapaa-ajanjaoston kokousaikataulu kevät 2021 / Fritidssektionens mötestidtabell våren 2021http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-7.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Vapaa-ajanjaoston talouden toteuma 2020 / Fritidssektionens ekonomiska utfall 2020Vapaa-ajanjaoston talouden toteuma 2020 / Fritidssektionens ekonomiska utfall 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-8.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 16.12.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202834-1.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Motion om specialundervisning i skolorna för särskilt begåvade elever/Charlotta Engblom m.fl.Motion om specialundervisning i skolorna för särskilt begåvade elever/Charlotta Engblom m.fl.http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-5.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun 2020Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-4.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-3.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Val av protokolljusterareVal av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-2.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Sammanträdets laglighet och beslutförhetSammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-1.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Arbetsplanerna för läsåret 2020-2021 i Sibbo kommuns gymnasium och grundskolorArbetsplanerna för läsåret 2020-2021 i Sibbo kommuns gymnasium och grundskolorhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-8.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Svenska utbildningssektionens mötestidtabell våren 2021Svenska utbildningssektionens mötestidtabell våren 2021http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-7.HTMSvenska utbildningssektionen 15.12.2020 / Motion om nolltolerans mot mobbning/Marja Manninen-Ollberg m.flMotion om nolltolerans mot mobbning/Marja Manninen-Ollberg m.flhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202843-6.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Aloite erityisopetuksesta kouluissa erityisen lahjakkaille oppilaille/Charlotta Engblom ym. Aloite erityisopetuksesta kouluissa erityisen lahjakkaille oppilaille/Charlotta Engblom ym. http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-5.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tulokset 2020Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tulokset 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-4.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-3.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-2.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-1.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/Marja Manninen-Ollberg ym.Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/Marja Manninen-Ollberg ym.http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-6.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Kielikylvyn oppilaaksioton periaatteetKielikylvyn oppilaaksioton periaatteethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-8.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Suomenkielisen koulutusjaoston kokousaikataulu kevät 2021Suomenkielisen koulutusjaoston kokousaikataulu kevät 2021http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-7.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 15.12.2020 / Jokipuiston koulun väistötilat lukuvuonna 2021-2022 Jokipuiston koulun väistötilat lukuvuonna 2021-2022 http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202853-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.12.2020 / Sipoon turvallisuustoimenpideohjelma 2020 - 2021 / Sibbo säkerhetsåtgärdsprogram 2020 - 2021Sipoon turvallisuustoimenpideohjelma 2020 - 2021 / Sibbo säkerhetsåtgärdsprogram 2020 - 2021http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202852-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.12.2020 / Itä-Uudenmaan turvallisuuskysely 2020 / Östra Nylands säkerhetsenkät 2020 Itä-Uudenmaan turvallisuuskysely 2020 / Östra Nylands säkerhetsenkät 2020 http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202852-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.12.2020 / Lausunto saaristotypologiasta / Utlåtande om skärgårdstypologinLausunto saaristotypologiasta / Utlåtande om skärgårdstypologinhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202852-10.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.12.2020 / TM3 Talma Hills loma-asunnot, asemakaava / TM3 Talma Hills fritidsbostäder, detaljplanTM3 Talma Hills loma-asunnot, asemakaava / TM3 Talma Hills fritidsbostäder, detaljplanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202852-7.HTM