DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Poikkeamispäätös 20-0123-POI, Ylämäentie / Undantagsbeslut 20-0123-POI, ÖvrebackavägenPoikkeamispäätös 20-0123-POI, Ylämäentie / Undantagsbeslut 20-0123-POI, Övrebackavägenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-5.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Poikkeamispäätös 20-0023-POI, Sivermaantie / Undantagsbeslut 20-0023-POI, SiverlandsvägenPoikkeamispäätös 20-0023-POI, Sivermaantie / Undantagsbeslut 20-0023-POI, Siverlandsvägenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-4.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-3.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-2.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-1.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Rakennuslupa 20-0196-R, Nikkilän koulukeskus, rakennuksen vähäinen laajennus, sisätilojen muutokset ja julkisivumuutokset sekä yhdyskäytävän purkaminen / Bygglov 20-0196-R, Nickby skolcentrum, tillbyggnad, byggnadens inre- och fasadändringar samt rivning av förbindelsegång - Iso Kylätie 8 / Stora Byvägen 8Rakennuslupa 20-0196-R, Nikkilän koulukeskus, rakennuksen vähäinen laajennus, sisätilojen muutokset ja julkisivumuutokset sekä yhdyskäytävän purkaminen / Bygglov 20-0196-R, Nickby skolcentrum, tillbyggnad, byggnadens inre- och fasadändringar samt rivning av förbindelsegång - Iso Kylätie 8 / Stora Byvägen 8http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-6.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-9.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-8.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.05.2020 / Viranhaltijapäätökset / TjänstemannabeslutViranhaltijapäätökset / Tjänstemannabesluthttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202742-7.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 26.05.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202755-6.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 26.05.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202755-5.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 26.05.2020 / Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202755-4.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 26.05.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202755-3.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 26.05.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202755-2.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 26.05.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202755-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaava, ehdotus / Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde, förslagM3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaava, ehdotus / Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde, förslaghttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-19.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslutValiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas besluthttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-18.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Jokipuiston koulun peruskorjauksen hankinta / Upphandling av Jokipuiston koulus saneringsarbeteJokipuiston koulun peruskorjauksen hankinta / Upphandling av Jokipuiston koulus saneringsarbetehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-20.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-21.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Sopeutusohjelman poliittisen ohjausryhmän perustaminen / Grundande av en politisk styrgrupp för anpassningsprogrammetSopeutusohjelman poliittisen ohjausryhmän perustaminen / Grundande av en politisk styrgrupp för anpassningsprogrammethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Sipoon lausunto Vantaan yleiskaavaehdotuksesta 2020 / Sibbo kommuns utlåtande om Vandas generalplaneförslag 2020Sipoon lausunto Vantaan yleiskaavaehdotuksesta 2020 / Sibbo kommuns utlåtande om Vandas generalplaneförslag 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / NG9 Pohjanniityn asemakaava ja asemankaavan muutos, hyväksyminen / NG9 Detaljplan och detaljplaneändring för Norrängen, godkännandeNG9 Pohjanniityn asemakaava ja asemankaavan muutos, hyväksyminen / NG9 Detaljplan och detaljplaneändring för Norrängen, godkännandehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-6.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen / Lyftande av ett långfristigt lånPitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen / Lyftande av ett långfristigt lånhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-5.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen jatkokäsittely / Fortsatt behandling av bokslut och verksamhetsberättelse år 2019Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen jatkokäsittely / Fortsatt behandling av bokslut och verksamhetsberättelse år 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-4.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-3.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-2.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Tilavuokrien hyvitykset ja maksuaikataulu / Kreditering av hyror för utrymmen samt betalningstidtabellTilavuokrien hyvitykset ja maksuaikataulu / Kreditering av hyror för utrymmen samt betalningstidtabellhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-10.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Katsaus poikkeusolojen tilanteeseen Sipoossa / Översikt över undantagsförhållandena i SibboKatsaus poikkeusolojen tilanteeseen Sipoossa / Översikt över undantagsförhållandena i Sibbohttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 25.05.2020 / Koulupsykologin viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som skolpsykologKoulupsykologin viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som skolpsykologhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202748-12.HTM