DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, 753-412-3-52 Kartanonrinteen asemakaava-alueella / Förlängning av byggnadsförpliktelse, 753-412-3-52 på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområdeRakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, 753-412-3-52 Kartanonrinteen asemakaava-alueella / Förlängning av byggnadsförpliktelse, 753-412-3-52 på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområdehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-4.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-3.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-2.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Talousarvio 2019 muutos- varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksutuottojen väheneminen vuonna 2019 / Ändring i budgeten för år 2019 - minskning av klientavgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken år 2019Talousarvio 2019 muutos- varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksutuottojen väheneminen vuonna 2019 / Ändring i budgeten för år 2019 - minskning av klientavgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken år 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Talousarvio 2019 muutos - Jokipuiston koulun väistötilojen kustannukset / Ändring i budgeten för år 2019 - Kostnaderna för tillfälliga lokaler för Jokipuiston koulu Talousarvio 2019 muutos - Jokipuiston koulun väistötilojen kustannukset / Ändring i budgeten för år 2019 - Kostnaderna för tillfälliga lokaler för Jokipuiston koulu http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2019 talousarvioon Amiraalintien johtojen siirtoon / Att bevilja tilläggsanslag i budgeten för år 2019 för flyttande av ledningar vid AmiralsvägenLisämäärärahan myöntäminen vuoden 2019 talousarvioon Amiraalintien johtojen siirtoon / Att bevilja tilläggsanslag i budgeten för år 2019 för flyttande av ledningar vid Amiralsvägenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Valtuuston kokouksessa 9.9.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 9.9.2019Valtuuston kokouksessa 9.9.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 9.9.2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-11.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslutValiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas besluthttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-13.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-12.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-14.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Suomenkielisen opetusjohtajan virkanimikkeen muuttaminen opetuspäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för utbildningsdirektören till utbildningschefSuomenkielisen opetusjohtajan virkanimikkeen muuttaminen opetuspäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för utbildningsdirektören till utbildningschefhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-5.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 24.09.2019 / Arviointikertomus 2018; lausunto / Utvärderingsberättelse; utlåtandeArviointikertomus 2018; lausunto / Utvärderingsberättelse; utlåtandehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192608-6.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Liikunnan peruskorjausmääräraha - käyttötarkoituksen muutos / Idrottens saneringsanslag - ändring av användningsändamålLiikunnan peruskorjausmääräraha - käyttötarkoituksen muutos / Idrottens saneringsanslag - ändring av användningsändamålhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-6.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommunSipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommunhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-5.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för år 2021-2022, Kultur- och fritidstjänsterVuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för år 2021-2022, Kultur- och fritidstjänsterhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-4.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-3.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-2.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-1.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Sipoon opiston toimintasuunnitelma 2019-2020 / Sibbo institutets verksamhetsplan 2019-2020Sipoon opiston toimintasuunnitelma 2019-2020 / Sibbo institutets verksamhetsplan 2019-2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-7.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-8.HTMVapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 23.09.2019 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192620-9.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Förlängning av hyresavtal för paviljongerna i Söderkulla skolaFörlängning av hyresavtal för paviljongerna i Söderkulla skolahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-6.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-8.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / DelgivningarDelgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-7.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Läsårsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns grundskolor (B- och C-delen)Läsårsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns grundskolor (B- och C-delen)http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-4.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-3.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Val av protokolljusterareVal av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-2.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Sammanträdets laglighet och beslutförhetSammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-1.HTMSvenska utbildningssektionen 23.09.2019 / Budgeten 2020, utbildningstjänster, BildningsavdelningenBudgeten 2020, utbildningstjänster, Bildningsavdelningenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192617-5.HTM