DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Sibbesborgin liikealueen tonttien myyntiperiaatteet, korttelit 102, 104, 105, 120, 121 ja 122 / Principer för tomtförsäljningen i Sibbesborg företagspark, kvarter 102, 104, 105, 120, 121 och 122Sibbesborgin liikealueen tonttien myyntiperiaatteet, korttelit 102, 104, 105, 120, 121 ja 122 / Principer för tomtförsäljningen i Sibbesborg företagspark, kvarter 102, 104, 105, 120, 121 och 122http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-7.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Yksi Sipoon elinvoimaisuuden kärjistä löytyy metsästä / En av spetsarna till Sibbos livskraft är skogen Yksi Sipoon elinvoimaisuuden kärjistä löytyy metsästä / En av spetsarna till Sibbos livskraft är skogen http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-6.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Business Sipoo konseptin kehittäminen / Utveckling av koncepten Business Sibbo Business Sipoo konseptin kehittäminen / Utveckling av koncepten Business Sibbo http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-5.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-2.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-1.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Yritysneuvontapalveluiden järjestäminen / Ordnande av tjänsterna för företagsrådgivning Yritysneuvontapalveluiden järjestäminen / Ordnande av tjänsterna för företagsrådgivning http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-4.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-3.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-9.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 24.06.2019 / Yritysalueiden kehittäminen / Utveckling av företagsområdenYritysalueiden kehittäminen / Utveckling av företagsområdenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192593-8.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Arbetsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns gymnasium, förskolor och grundskolorArbetsplanerna för läsåret 2019-2020 i Sibbo kommuns gymnasium, förskolor och grundskolorhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-8.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Rekommendationer för utveckling av bedömningen av lärande och kunnande, som utarbetats av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)Rekommendationer för utveckling av bedömningen av lärande och kunnande, som utarbetats av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-7.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommunResultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommunhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-6.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Delårsöversikt januari-april 2019Delårsöversikt januari-april 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-5.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / DelgivningarDelgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-4.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-3.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Val av protokolljusterareVal av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-2.HTMSvenska utbildningssektionen 18.06.2019 / Sammanträdets laglighet och beslutförhetSammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192576-1.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Talousarvio 2019 muutos - Jokipuiston koulun väistötilojen kustannuksetTalousarvio 2019 muutos - Jokipuiston koulun väistötilojen kustannuksethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-9.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / IlmoitusasiatIlmoitusasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-4.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Sipoon kunnan lukion, koulujen, ja esikoulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle 2019-2020Sipoon kunnan lukion, koulujen, ja esikoulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle 2019-2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-8.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatimat kehittämissuositukset oppimisen ja osaamisen arvioinnilleKansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatimat kehittämissuositukset oppimisen ja osaamisen arvioinnillehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-7.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tuloksetSipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tuloksethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-6.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-5.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-3.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-2.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 18.06.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192587-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 18.06.2019 / Sopimus Sipoonranta Oy / Avtal Sipoonranta OySopimus Sipoonranta Oy / Avtal Sipoonranta Oyhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192573-30.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 18.06.2019 / Yrityskoordinaattorin palkkaaminen / Anställning av företagskoordinatorYrityskoordinaattorin palkkaaminen / Anställning av företagskoordinatorhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192573-18.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 18.06.2019 / Asemakaavapäällikön virkanimikkeen muuttaminen kaavoituspäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för detaljplanechefen till planläggningschefAsemakaavapäällikön virkanimikkeen muuttaminen kaavoituspäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för detaljplanechefen till planläggningschefhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192573-17.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 18.06.2019 / Kehitys- ja kaavoituskeskuksen toimintasäännön muuttaminen / Att ändra verksamhetsstadgan för Utvecklings- och planläggningscentralenKehitys- ja kaavoituskeskuksen toimintasäännön muuttaminen / Att ändra verksamhetsstadgan för Utvecklings- och planläggningscentralenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20192573-16.HTM