Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Chief Digital Officer Ei julkaistuja päätöksiä
elinkeinopäällikkö / näringschef 05.11.2019
Kasvuyrityskysely, hankinta
hallintopäällikkö / förvaltningschef Ei julkaistuja päätöksiä
henkilöstöpäällikkö / personalchef Ei julkaistuja päätöksiä
johtava lääkäri / chefsläkare 29.10.2019
Rokotuspalvelujen hankinta Terveyspiste Oy Söderpointti Ab:lta ja yhteistyösopimuksen tekeminen
kaavoituspäällikkö / planläggningschef 09.10.2019
Kaavoittajan valinta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, Kaavoitusyksikkö / Val av planläggare, Utvecklings- och planläggningscentralen, Planläggningsenheten (449115)
kehitysjohtaja / utvecklingsdirektör Ei julkaistuja päätöksiä
kirjastopalvelupäällikkö / servicechef för bibliotekstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / chef för kultur- och fritidstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
kunnanjohtaja / kommundirektör 08.11.2019
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Ei julkaistuja päätöksiä
liikelaitosjohtaja / direktör för affärsverket Ei julkaistuja päätöksiä
liikuntapalvelupäällikkö / servicechef för idrottstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
nuorisopalvelupäällikkö / servicechef för ungdomstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning 06.11.2019
Palvelusetelipalvelun tuottajan hyväksyminen, omaishoitajien lakisääteiset vapaat/tukipalvelut / Godkännande av serviceproducent med servicesedel, avbrytarservice av närståendevårdarnas lagstadgade ledighet/stödservice/Johannas Hem & Gårdsservice
palvelujohtaja, LNP 15.10.2019
Val av socialhandledare, Tjänster för barn, ungdomar och familjer (125308) / Sosiaaliohjaajan valinta, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (125308)
palvelujohtaja, työikäiset 14.10.2019
Palvelupäällikön valinta, Aikuissosiaalityö (vakanssi 125312) / Val av Servicechef, Vuxensocialarbete (vakans 125312)
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö / servicechef, ledande socialarbetare, vuxensocialarbete Ei julkaistuja päätöksiä
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu / servicechef, ledande socialarbetare, barnskyddet Ei julkaistuja päätöksiä
rakennusvalvontapäällikkö / byggnadstillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä
ruokapalvelupäällikkö / kostchef Ei julkaistuja päätöksiä
sivistysjohtaja / bildningsdirektör Ei julkaistuja päätöksiä
sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör 07.11.2019
Potilasvaatteiden ja sairaalatekstiilien vuokra- ja pesulapalvelut 1.12.2019 - 29.2.2020 / Tvätteritjänster för och hyrning av patientkläder och sjukhustextilier 1.12.2019 - 29.2.2020
svensk undervisningschef 01.11.2019
Val av lektor i svenska och litteratur, Kungsvägens skola, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster (237007)
talousjohtaja / ekonomidirektör 30.10.2019
Leasingpalveluiden yhteishankinta - sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan
tekninen johtaja / teknisk direktör Ei julkaistuja päätöksiä
tilapalvelupäällikkö / lokalservicechef Ei julkaistuja päätöksiä
toimialan kehittämispäällikkö / sektorns utvecklingschef Ei julkaistuja päätöksiä
tonttipäällikkö / tomtchef 07.11.2019
Suostumus maakaapelin ja jakokaapin sijoittamiseen kiinteistölle 753-414-0001-0136 Eutas / Tillstånd för placering av elkabel och elskåp på fastigheten 753-414-0001-0136 Eutas, Sipoon Energia Oy
vanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen 29.10.2019
Laitoshuoltajan valinta, Ikääntyneiden palvelut / Val av lokalvårdare, Tjänster för äldre (124521)
varhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken 25.10.2019
Varhaiskasvatuksen opettajan valinta, Varhaiskasvatuspalvelut, Päiväkoti Pikkusydän (133904)
ympäristövalvontapäällikkö / miljötillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä