Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Chief Digital Officer Ei julkaistuja päätöksiä
elinkeinopäällikkö / näringschef 24.09.2020
Ersättande beslut, statsstöd för ensamföretagare, diarienummer 61-4-1753
hallintopäällikkö / förvaltningschef Ei julkaistuja päätöksiä
henkilöstöpäällikkö / personalchef Ei julkaistuja päätöksiä
johtava lääkäri / chefsläkare Ei julkaistuja päätöksiä
kaavoituspäällikkö / planläggningschef Ei julkaistuja päätöksiä
katupäällikkö / gatuchef Ei julkaistuja päätöksiä
kehitysjohtaja / utvecklingsdirektör 16.12.2019
Muutos tontinmyyntipäätöksen Kartanonrinteen -asemakaava-alueella, tontti K1528 T2 / Förändring till beslutet om försäljning av tomter på Herrgårdsbrinkens -detaljplaneområde, tomt K1528 T2
kirjastopalvelupäällikkö / servicechef för bibliotekstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / chef för kultur- och fritidstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
kunnanjohtaja / kommundirektör Ei julkaistuja päätöksiä
kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Ei julkaistuja päätöksiä
liikelaitosjohtaja / direktör för affärsverket Ei julkaistuja päätöksiä
liikuntapalvelupäällikkö / servicechef för idrottstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
nuorisopalvelupäällikkö / servicechef för ungdomstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning 11.09.2020
Val av närvårdare, Solliden, Tjänster för äldre, Social- och hälsovårdsavdelningen / Lähihoitajan valinta, Suvirinne, Ikääntyneiden palvelut, Sosiaali- ja terveysosasto (122304)
palvelujohtaja, LNP Ei julkaistuja päätöksiä
palvelujohtaja, työikäiset 23.09.2020
Maahanmuuttokoordinaattorin valinta, vakinainen virka, Maahanmuuttajapalvelut (125412 ) / Val av Invandrarkoordinator, ordinarie tjänst, Tjänster för invandrare (vakans125412)
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö / servicechef, ledande socialarbetare, vuxensocialarbete Ei julkaistuja päätöksiä
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu / servicechef, ledande socialarbetare, barnskyddet Ei julkaistuja päätöksiä
rakennusvalvontapäällikkö / byggnadstillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä
ruokapalvelupäällikkö / kostchef Ei julkaistuja päätöksiä
sivistysjohtaja / bildningsdirektör 18.09.2020
Val av skolkurator, Elevvården, Utbildningstjänster (vakans 137203)/ Koulukuraattorin valinta, Oppilashuolto, Koulutuspalvelut
sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör Ei julkaistuja päätöksiä
opetuspäällikkö 09.09.2020
Luokanopettajan valinta, Suomenkieliset koulutuspalvelut, Lukkarin koulu (vakanssi 237404)
svensk undervisningschef Ei julkaistuja päätöksiä
talousjohtaja / ekonomidirektör 18.09.2020
Ostoanalyysin hankinta
tekninen johtaja / teknisk direktör Ei julkaistuja päätöksiä
tilapalvelupäällikkö / lokalservicechef 24.09.2020
Nikkilän Sydämen laajennuksen lämmityksen kiinteistölämpöpumppujen hankinta ja asennus.
toimialan kehittämispäällikkö / sektorns utvecklingschef Ei julkaistuja päätöksiä
tonttipäällikkö / tomtchef 25.09.2020
Vuokralaisen lisäys tontin vuokraus 753-423-0006-0198 K1535T2 Kartanonrinne / Komplettering av arrendetagare arrenderinga av tomter 753-423-0006-0198 K1535T2 Herrgårdsbrinken
vanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen Ei julkaistuja päätöksiä
varhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken 21.09.2020
Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajan hyväksyminen / R.M Creative Learning Playschool
ympäristövalvontapäällikkö / miljötillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä