Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
asemakaavapäällikkö / detaljplanechef Ei julkaistuja päätöksiä
Chief Digital Officer Ei julkaistuja päätöksiä
elinkeinopäällikkö / näringschef 06.06.2019
Iso Kylätien remontista aiheutuvan remontin liikevoiton menetyksen korvaaminen kahdelle yrittäjälle
hallintopäällikkö / förvaltningschef Ei julkaistuja päätöksiä
henkilöstöpäällikkö / personalchef Ei julkaistuja päätöksiä
johtava lääkäri / chefsläkare 13.06.2019
Sosiaalityöntekijä valinta, Maahanmuuttajapalvelut (vakanssi 125414) / Val av socialarbetare, Invandrartjänster (vakans 125414)
kehitysjohtaja / utvecklingsdirektör 13.06.2019
Kaavoittajan valinta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, Kaavoitusyksikkö / Val av planläggare, Utvecklings- och planläggningscentralen, Planläggningsenheten (449116)
kirjastopalvelupäällikkö / servicechef för bibliotekstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / chef för kultur- och fritidstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
kunnanjohtaja / kommundirektör 14.06.2019
Irtokalusteiden hankinta Uuteen Kuntalaan
kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Ei julkaistuja päätöksiä
liikelaitosjohtaja / direktör för affärsverket Ei julkaistuja päätöksiä
liikuntapalvelupäällikkö / servicechef för idrottstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
nuorisopalvelupäällikkö / servicechef för ungdomstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Ei julkaistuja päätöksiä
palvelujohtaja, LNP 03.06.2019
Lastenvalvojan valinta, Sosiaali- ja terveysosasto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (125303)
palvelujohtaja, työikäiset 27.05.2019
Sosiaaliohjaajan valinta, Sosiaali- ja terveysosasto, Työikäisten palvelut / Val av socialhandledare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder (125418)
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö / servicechef, ledande socialarbetare, vuxensocialarbete Ei julkaistuja päätöksiä
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu / servicechef, ledande socialarbetare, barnskyddet Ei julkaistuja päätöksiä
rakennusvalvontapäällikkö / byggnadstillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä
ruokapalvelupäällikkö / kostchef Ei julkaistuja päätöksiä
sivistysjohtaja / bildningsdirektör 12.06.2019
Päätoimisen tuntiopettajan valinta, Kuvataide (vakanssi 237813) / Sipoonjoen koulu
sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör 12.06.2019
Sosiaali- ja terveystoimen myöntämät avustukset yhdistyksille 2019 / Social- och hälsovårdens beviljade understöd till föreningar 2019
svensk undervisningschef 27.05.2019
Val av specialklasslärare, Kungsvägen skola, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster (235805)
talousjohtaja / ekonomidirektör Ei julkaistuja päätöksiä
tekninen johtaja / teknisk direktör Ei julkaistuja päätöksiä
tilapalvelupäällikkö / lokalservicechef Ei julkaistuja päätöksiä
toimialan kehittämispäällikkö / sektorns utvecklingschef Ei julkaistuja päätöksiä
tonttipäällikkö / tomtchef 17.06.2019
Maanomistajan suostumus maa-alueen käyttöön Talmassa, Keravan Urheilijat ry / Markägarens tillstånd för användning av landområde i Tallmo, Keravan Urheilijat ry
vanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen 12.06.2019
Sairaanhoitajan valinta, ikääntyneiden palvelut, Sosiaali- ja terveysosasto / Val av sjukskötare, Service för äldre, Social- och hälsovårdsavdelningen (122159)
varhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken 12.06.2019
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta, Päiväkoti Pikkusydän, Varhaiskasvatuspalvelut (132922)
ympäristövalvontapäällikkö / miljötillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä