Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 30.09.2020 klo 17:05 - 20:19 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
93   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
94   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
95   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
96 Osavuosikatsaus 8/2020, Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens, Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2020, driftsekonomi
97 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, käyttötalousosa / Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 driftsekonomi
98 Suunnittelutarveratkaisu 20-0201-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0201-SUU, Kvarnängsvägen
99 Suunnittelutarveratkaisu 20-0164-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0164-SUU, Kvarnängsvägen
100   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0198-SUP, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0198-SUP, Kvarnängsvägen
101 Rakennuslupa 20-0392-R, teollisuus- ja varastorakennuksen rakentaminen, Keuksuontie 16 / Bygglov 20-0392-R, byggande av industri- och lagerbyggnad, Keuksuovägen 16
102   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
103   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare