Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 30.09.2020 klo 17:00 - 20:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
58   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
59   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
60   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
61 Sipoon pysäköintilinjaukset / Parkeringsriktlinjer för Sibbo
62 Majvikin Maankäyttösopimus B17 Majvik 1. asemakaava, maatalousalueet /Markanvändningsavtal B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområden
63 B17 Majvikin 1. asemakaava, maatalousalueet / B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområden
64 M2 Massbyn ratsastuskeskus ja omakotialue, asemakaavamuutos / M2 Massby ridcentrum och egnahemsområde, detaljplaneändring
65   Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma, Kehitys- ja kaavoituskeskus / Budgeten år 2021 och ekonomiplanen åren 2022-2023, Utvecklings- och planläggningscentralen
66   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser
67   Ilmoitusasiat / Delgivningar
68 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 705 ja 704, Posti Kiinteistöt Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 705 och 704, Posti Kiinteistöt Oy

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj./ordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Möller Henrik jäsen/medlem
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Haikonen Ville nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpit. / protokollför.
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Tallberg Dan asiantuntija/sakkunnig
Lodenius Eva asiantuntija/sakkunnig