Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 16.06.2020 klo 17:30 - 19:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
38   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
39   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
40 Osavuosikatsaus 30.4.2020, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 30.4.2020, Social- och hälsovårdsavdelningen
41   Hankintapäätös, henkilökohtaisen avun ostopalvelun hankinnan puitejärjestely / Upphandlingsbeslut om ramavtal för personlig assistans som köptjänst
42   Sipoon kunnan liittyminen Itä-Uudenmaan perheoikeudelliseen yksikköön 1.1.2021 / Sibbo kommuns anslutning till Östran Nylands familjerättsliga enhet 1.1.2021
43 Nuorten maahanmuuttajien perheryhmäkotitoiminnan lakkauttaminen / Avslutande av familjegrupphemsverksamheten för unga invandrare
44   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Alasara Sami jäsen/ledamot
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Turpeinen Timi nuorisov.ed./ungdomf. rep.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekreterare
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig