Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 12.05.2020 klo 17:30 - 19:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
30   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
31   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
32   Osallistuminen vaikeavammaisten asumispalvelukilpailutukseen yhteistyössä Itä-Uudenmaan kanssa / Deltagande i konkurrensutsättning av gravt handikappades boendetjänster i samarbete med Öst-Nyland
33 Ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden perusterveydenhuollon laskutushintojen vahvistaminen 2020/ Fastställande av faktureringspriserna inom primärhälsovården för utomsocknes klienter 2020
34   Söderkullan terveysaseman sulkeminen / Stängning av Söderkulla hälsostation
35 Esisopimuksen hyväksyminen Amiral+ / Godkännande av föravtalet Amiral+
36   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Alasara Sami jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Turpeinen Timi nuorisov.ed./ungdomf. rep.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig
Hulden Heidi tekninen sihteeri/ teknisk sekreterare
Maja Paulina sihteeri/sekreterare