Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 21.04.2020 klo 17:30 - 18:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
24   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
25   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
26 Vammaisten päivä- ja työtoiminnan palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen / Godkännande av Utvecklingsstördas dag- och arbetsverksamhetens servicesedels regelbok
27 Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelut 2020-2021, hankintapäätös /Tandlaboratorietjänster för mun- och tandvården 2020-2021, upphandlingsbeslut
28   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Alasara Sami jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Turpeinen Timi nuorisov.ed./ungdomf. rep.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekreterare
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig
Hulden Heidi tekninen sihteeri/ teknisk sekreterare