Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 26.02.2020 klo 17:30 - 19:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
16   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
17   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
18   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
19   Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyminen / Anslutande till patient- och klientdatasystemet Apotti
20 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 / Social- och hälsovårdsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2019
21   Sosiaalityöntekijä (vakanssi 122321) ennaltaehkäisevän tiimin lähiesimieheksi 1.3.2020 alkaen / Socialarbetare (vakans 122321) till förebyggande teamets förman fr.o.m. 1.3.2020
22   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Forss Maria jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Kuntsi Eva sijainen/ersättare
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Lindqvist Kaj KH:n pj./ KST:s ordf.
Sandström Stefan kh.edustaja/ Kst.repr.
Turpeinen Timi nuorisov.ed./ungdomf. rep.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne sakkunnig
Räsänen Helena sakkunnig
Maja Paulina sihteeri/sekreterare