Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen
Pöytäkirja 22.01.2020 klo 17:30 - 19:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 Päätösvalta liikunta-avustusten myöntämisessä / Beslutanderätt för beviljande av idrottsbidragen
5 Avustusperiaatteet, kriteerit ja ohjeet liikunta-avustuksiin / Bidragssprinciper, kriterier och anvisningar för idrottsbidragen
6 Avustusohjeiden päivittäminen - Nuorisopalvelut / Uppdatering av bidragsanvisningarna - Ungdomstjänster
7   Menestyneiden sipoolaisten urheilijoiden palkitseminen 2019 / Premiering av framgångsrika idrottare i Sibbo 2019
8 Aloite esteettömien kävelyreittien turvaamisesta iäkkäille ja vammaisille / Motion om att trygga hinderfria gångrutter för äldre och handikappade - Marja Manninen-Ollberg ym.
9   Ilmoitusasiat / Delgivningar
10 Vapaa-ajanjaoston lausunto, T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan luonnos / Fritidssektionens utlåtande, utkast för detaljplan för Tasträsk IV

Osallistuja Tehtävä
Sundbäck Tom puh.joht./ordf.
Kopra Juha vara pj/vice ordf.
Högel Caroline jäsen/ledamot
Petäkoski Pekka jäsen/ledamot
Sinkkonen Tiina jäsen/ledamot
Åkerman-Anttila Annelie esittelijä/föredragande
Forsell Piritta asiantuntija/sakkunnig
Ek Daisy pöytäkirjanpitäjä/protokollförare