Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 13.01.2020 klo 16:35 - 16:55 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Laskujen hyväksyminen vuonna 2020/Kunnanhallituksen määräraha / Att godkänna räkningar år 2020/Kommunstyrelsens anslag
5 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet / Anvisningar för verkställande av budgeten för år 2020
6 Sipoon nuorisovaltuuston aloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta Sipoossa / Sibbo ungdomsfullmäktiges motion om avgiftsfri utbildning på andra stadiet i Sibbo
7   Kunnallisjohdon seminaari 2020 / Seminarium för kommunens ledning 2020
8 Kunnanhallituksen vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Att godkänna dispositionsplanen för kommunstyrelsen för år 2020
9 Ilmoitusasiat / Delgivningar
10 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
11 Talous- ja hallintokeskuksen uuden toimintasäännön hyväksyminen / Att godkänna en ny verksamhetsstadga för Ekonomi- och förvaltningscentralen

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Kosonen Riitta-Kaisa varajäsen/ersättare
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig