Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 17.12.2019 klo 16:35 - 18:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
368   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
369   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
370   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
371   Sivistysjohtajan viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som bildningsdirektör
372 T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan luonnos / Utkast för detaljplan för Tasträsk IV
373 Sopimus yhteistyön käynnistämisestä, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Talma / Avtal om att påbörja samarbete, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Tallmo
374 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Arrendering av fast egendom, Östersundom scouter r.f.
375 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen, Sibbesborgin liikealue, kortteli 102, Keravan energia Oy / Arrendering av fast egendom på Sibbesborg företagspark, kvarter 102, Keravan energia Oy
376 Kauppakirjan allekirjoittamisen määräajan pidentäminen, Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 593, A-Kruunu Oy / Förlängning av den utsatta tiden för undertecknandet av köpebrevet, Tomtförsäljning på Stenkullas detaljplaneområde, kvarter 593, A-Kruunu Oy
377 Aloite kunnan omistamien rakennusten kehittämisestä yritys- ja liiketiloiksi / Motion om att utveckla kommunägda byggnader för företags- och affärsverksamhet
378   Ilmoitusasiat / Delgivningar
379 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
380   Valtuuston kokouksessa 9.12.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 9.12.2019

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj/I viceordf.
Mattila Marketta II varapj/II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Wikström Mia varajäsen/ersättare
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Siren Pirjo asiantuntija/sakkunnig