Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 03.12.2019 klo 17:35 - 19:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
139   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
140   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
141   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
142 RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen
143 NG9 Pohjanniityn asemakaava ja asemankaavan muutos, perusselvitykset ja tavoitteet / NG9 Detaljplan och detaljplaneändring för Norrängen, grundutredningar och målsättningar
144 T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan luonnos / Utkast för detaljplan för Tasträsk IV
145 Sopimus yhteistyön käynnistämisestä, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Talma / Avtal om att påbörja samarbete, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Tallmo
146 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Arrendering av fast egendom, Östersundom scouter r.f.
147 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen, Sibbesborgin liikealue, kortteli 102, Keravan energia Oy / Arrendering av fast egendom på Sibbesborg företagspark, kvarter 102, Keravan energia Oy
148   Vuoden 2020 kokouspäivämäärät / Mötesdatum för 2020
149   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj./ordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpit. / protokollför.
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Poutanen Juha asiantuntija/sakkunnig
Grannas Mikael kunnanjohtaja/kommundirektör
Lindqvist Kaj KH:n pj. / KST ordf.