Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 10.12.2019 klo 17:35 - 18:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
68   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
69   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
70   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
71 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2020 taksojen ja maksujen tarkastaminen / Justering av taxor och avgifter inom social- och hälsovården för år 2020
72 Hankintapäätös turvapuhelin- ja turva-auttajapalveluiden hankinnassa / Upphandlingsbeslut i upphandling av trygghetstelefon- och trygghetshjälptjänster
73 Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen nimen muuttaminen Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseksi ja muutossopimuksen hyväksyminen 1.1.2020 alkaen / Ändring av namnet Östra Nylands socialjour till Östra Nylands social- och krisjour och godkännande av ändringsavtal fr.o.m. 1.1.2020
74 Itä-Uudenmaan perhehoidon toimintaohjeen hyväksyminen / Godkännande av verksamhetsdirektiv för barnskyddets familjevård i östra Nyland
75   Vuoden 2020 kokouspäivien päättäminen / Fastställande av datum för sammanträden år 2020

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Hyhkö Matti varajäsen/ersättare
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekreterare
Grön Bodil asiantuntija/sakkunnig
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig