Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet
Pöytäkirja 18.11.2019 klo 17:30 - 21:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
99   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
100   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
101   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
102 Söderkulla skola ja kielikylpy, tarveselvitys ja selvitys vaihtoehtoisista sijoituspaikoista / Söderkulla skola och språkbad, behovsutredning och utredning om alternativa placeringar
103   Ilmoitusasiat / Delgivningar
104   Koulukuljetusten hankinta 2019-2022, väliaikainen hankintasopimus kohteiden 5, 6 ja 7 osalta / Upphandlingsbeslut, skolskjutsar 2019-2022, tillfälligt upphandlingskontrakt för delarna 5, 6 och 7
105   Sitova tavoite 2019 joka ei toteudu/ Bindande mål för 2019 som inte förverkligas
106 Sipoon saaristo-ohjelma 2019 - 2021, sivistysvaliokunnan lausunto / Utlåtande av bildningsutskottet om Sibbo skärgårdsprogram 2019 - 2021
107   Opetuspäällikön viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som utbildningschef
108   Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat Sipoon kunnan esikouluissa, peruskouluissa ja lukioissa / Lov- och arbetstider läsåret 2020-2021 i Sibbo kommuns förskolor, grundskolor och gymnasier

Osallistuja Tehtävä
Skogster Antti puh.joht./ordf.
Albrecht Kenneth jäsen/medlem
Högel Caroline jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Tapio Pauliina jäsen/medlem
Kahri Lilli jäsen/medlem
Kuntsi Maija jäsen/medlem
Salo Juha KH:n edust/KST:s repr.
Ollikainen Hannu esittelijä/föredragande
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Keski-Oja Mervi varhaiskasv.pääl/chef f.småb.fostr.
Martikainen Henna asiantuntija/sakkunnig
Kalima Ville asiantuntija/sakkunnig
Ek Daisy pöytäkirj.pit/protokollsförare