Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 19.11.2019 klo 17:40 - 20:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
125   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
126   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
127   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
128 N49 Korttelin 1015 (ent. linja-autoasema), 1008 ja 1006 asemakaavamuutos, kaavaluonnos / Detaljplaneändring för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006, planutkast
129 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavan päivitetyt suunnittelutavoitteet / Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog, uppdaterade planeringsmål
130 G 22 Sibbesborg osayleiskaavan ehdotus / G 22 Delgeneralplaneförslag för Sibbesborg
131 Tontinluovutusperiaatteet / Principer för tomtöverlåtelser
132   Kunnanhallituksen päätösvallan delegoiminen, tontinluovutus / Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt, tomtöverlåtelse
133 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 543 tontti 1, Asunto Oy Sipoon Pähkinärinne / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 543 tomt 1, Asunto Oy Sipoon Pähkinärinne
134 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5056 T1, 753-423-9-136/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5056 T1, 753-423-9-136
135 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistö K5055 T4, 753-423-9-146 / Utarrendering av fastegendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighet K5055 T4, 753-423-9-146
136 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5052 T3, 753-423-9-134/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5052 T3, 753-423-9-134
137   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser
138   Maankäyttöjaoston lausunto Söderkulla skolan vaihtoehtoisista sijoituspaikoista / Markanvändningssektionens utlåtande om Söderkulla skolans alternativa placeringar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj./ordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Maja Paulina pöytäkirjanpit. / protokollför.
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Mäkinen Niko asiantuntija/sakkunnig
Kuusimäki Aino asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Lindqvist Kaj kh.pj./kst.ordf.