Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 02.10.2019 klo 17:35 - 20:34 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
53   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
54 Osavuosikatsaus 31.8.2019, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 31.8.2019, Social- och hälsovårdsavdelningen
55   Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2019
56 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2020-2022 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2020-2022
57   Ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden yhteiskilpailutus 2019 / Gemensam konkurrensutsättning av boendetjänster för äldre och långtidssjuka 2019
58 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus / Upphandling gällande färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Grandell Nina sihteeri/sekr.
Grön Bodil asiantuntija/sakkunnig
Heikel Johanna asiantuntija/sakkunnig
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig