Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning
Pöytäkirja 26.09.2019 klo 18:00 - 19:35 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
48   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
49   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
50   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
51 Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun ja työterveyshuollon hallinnoinnin muutokset / Ändringar i utbetalningen av lön till personliga assistentter och ändringar i administrationen av företagshälsovården
52   Sipoolaisille erityisryhmille uimahallikortti / Simhallskort för specialgrupperi i Sibbo
53   Ilmanlaatu, hiekan poisto keväisin lahtipuhaltimilla / Luftkvalitet, avlägsnande av sand på våren med lövblåsare
54   Rinnekodin lakkautamat palvelut / Indragna tjänster av Rinnekoti
55   Kuljetuspalveluhankinnat / Upphandling av färdtjänst
56   Lausuntopyyntö Sipoon saaristo-ohjelmasta 2019-2021 / Begäran om utlåtande om Sibbo skärgårdsprogram 2019-2021
57   Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen nykytila ja yhteistyön tiivistäminen -selvitysprojekti / Projekt med att utreda nuläget och möjligheterna att fördjupa samarbetet inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i östra Nyland
58   Valiokuntien vammaisia koskevat asiat / Ärenden i utskotten som berör personer med funktionsnedsättning
59   Muut asiat / Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Räikkönen Tuula puh.joht./ Ordf.
Jankkari Liisa jäsen/medlem
Ståhls-Hindsberg Monica jäsen/medlem
Ekholm Kenneth jäsen/medlem
Hämäläinen Monika jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi-Päivikki jäsen/medlem
Lökfors Jessica sihteeri/sekreterare