Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 14.10.2019 klo 09:05 - 17:55 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
296   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
297   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
298   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
299 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskus / Avtal om inledande av detaljplanering, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskus
300 Kauppakirjan allekirjoittamisen määräajan pidentäminen, Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 545 tontti 1, Tila Group Oy / Förlängning av den utsatta tiden för undertecknandet av köpebrevet, Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 545 tomt 1, Tila Group Oy
301 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198
302 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5052 T6, 753-423-9-135/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5052 T6, 753-423-9-135
303   Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 2019 / Att delta i Nylands landskapsparlament 2019
304   Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2020-2022 / Att utse medlem och ersättare till styrelsen för Servicehusstiftelsen i Sibbo för perioden 2020-2022
305 Sipoon kunnan pienhankintaohjeeseen tehtävät korjaukset ja lisäykset / Korrigeringar och ändringar i Sibbo kommuns anvisning för små upphandlingar
306 Aloite Sipoon kunnan vaalimainostelineiden lukumäärän ja sijoittelun tarkistamisesta / Monika Hämäläinen ym. / Motion om att justera antalet ställningar för valaffischer samt deras placering i Sibbo kommun/ Monika Hämäläinen m.fl.
307   Ilmoitusasiat / Delgivningar
308   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
309 Osavuosikatsaus 1-8/2019 / Delårsöversikt 1-8/2019
310   Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2019
311   Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen / Att fastställa inkomstskattesatsen för år 2020
312   Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Att fastställa fastighetsskatteprocenterna för år 2020
313 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma / Budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Nyberg Kasper valt.I varapj./fullm.I viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokkoo Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Ropponen Paula tiedottaja/informatör