Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 30.09.2019 klo 17:04 - 18:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
103   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
104   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
105   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
106 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelma, Kehitys- ja kaavoituskeskus / Budgeten år 2020 och ekonomiplanen åren 2020 - 2022, Utvecklings- och planläggningscentralen
107 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskus / Avtal om inledande av detaljplanering, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskus
108 Kauppakirjan allekirjoittamisen määräajan pidentäminen, Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 545 tontti 1, Tila Group Oy / Förlängning av den utsatta tiden för undertecknandet av köpebrevet, Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 545 tomt 1, Tila Group Oy
109 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198
110 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5052 T6, 753-423-9-135/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5052 T6, 753-423-9-135
111 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö Ängsdal 753-414-1-81 / Inköp av fast egendom, fastigheten Ängsdal 753-414-1-81
112   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
113   Seuraava kokous / Följande möte

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Boman Rainer varajäsen/ersättare
Hindsberg Jan varajäsen/ersättare
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj KH:n pj/KST ordf.
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig