Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 16.09.2019 klo 17:35 - 19:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
44   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
45   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
46   Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2020-2022 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2020-2022
47   Itä-Uudenmaan alueelliseen kotisairaalan toiminnan aloittaminen vuonna 2020 / Påbörjande av verksamheten inom östra Nylands regionala hemsjukhus år 2020
48   Välinehuoltopalveluiden ulkoistaminen HUS välinehuollon linjalle vuoden 2020 alusta / Överflyttning av instrumentvårdsservicen till HNS instrumentvårdslinje från början av år 2020
49   Söderkullan terveysaseman korjaustarpeet ja aseman tulevaisuus / Söderkulla hälsostations reparationsbehov och stationens framtid
50   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekr.
Grön Bodil asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig