Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 25.09.2019 klo 17:07 - 20:23 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
90   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
91   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
92   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
93 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, käyttötalousosa / Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 driftsekonomi - RAKYMP
94 Lausunto T9 Taasjärvi IV-asemakaavaluonnoksesta ja päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta / Utlåtande om utkastet till T9 detaljplan för Tasträsk IV och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning - Maankäyttöjaosto / Markänvändningssektionen
95 Undantagsbeslut 19-0301-POI, Norrkullalandet / Poikkeamispäätös 19-0301-POI, Norrkullalandet
96   Poikkeamispäätös 19-0330-POI, Glamarsintie / Undantagsbeslut 19-0330-POI, Glamarsvägen
97   Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0331-SUP, Kassiviksvägen / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-0331-SUP, Kassivikintie
98   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
99   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Väyrynen Pasi-Ilkka varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare