Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 07.05.2019 klo 16:35 - 19:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
165   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
166   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
167   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
168 Vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi / Behovsanalys gällande vattensporttjänster
169   Eroanomus luottamustoimesta/Vestman / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag/Vestman
170   Eroanomus luottamustoimesta/Mäkinen / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag/Mäkinen
171   Eroanomus luottamustoimesta/Inkeroinen / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag/Inkeroinen
172   Ohjausryhmän asettaminen rakentamisen joustavoittamiseksi/ohjausryhmän lakkauttaminen / Tillsättande av en styrgrupp för att göra byggandet smidigare/avslutande av styrgruppen
173   Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen / Att utse en representant till samkommunstämman för samkommunen Eteva
174 Virkojen perustaminen, uudet toimet sekä tehtävänimikkeiden muutokset opetustoimessa 1.8.2019 alkaen / Inrättande av tjänster, nya befattningar samt ändringar av uppgiftsbenämningar inom bildningsväsendet fr.o.m. 1.8.2019
175 Virkojen perustaminen, uudet toimet sekä tehtävänimikkeiden muutokset varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen / Inrättande av tjänster, nya befattningar samt ändringar i uppgiftsbeteckningar inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2019
176 Aloite uudesta linja-autoreitistä / Initiativ om en ny bussrutt; Myyras-Viirilän omakotiyhdistys ry
177 Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/Kokoomuksen valtuustoryhmä / Motion om att tidigarelägga språkundervisningen/Samlingspartiets fullmäktigegrupp
178 Aloite musiikin harjoitustilojen hankkimisesta / Henrik Möller ym. / Motion om anskaffning av övningsutrymmen för musik/Henrik Möller
179   Valtuuston kokouksessa 29.4.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 29.4.2019
180   Ilmoitusasiat / Delgivningar
181   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
182   Kehitysjohtajan viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som utvecklingsdirektör
183   Aineenopettajan viran muuttaminen erityisluokanopettajaksi 1.8.2019 alkaen / Ändring av ämneslärares tjänst till specialklasslärare f.r.o.m. 1.8.2019

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Karjalainen Virpi varajäsen/ ersättare
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Forsell Piritta asiantuntija/ sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig