Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 29.01.2019 klo 16:30 - 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
35   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
36   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
37 Eriksnäsin asemakaava-alueen tonttien myynti korttelissa 1031 / Tomtförsäljning på Eriksnäs detaljplaneområde i kvarter 1031
38 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Bastukärrin asemakaava-alueelta, kortteli 704, TT Estate Oy / Arrende av fast egendom på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, TT Estate Oy
39 Rakentamisvelvoitemääräajan pidentäminen Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueella, 753-423-4-134 / Förlängning av den utsatta tiden av byggnadsförpliktelsen på Sibbo Ådals detaljplaneområde, 753-423-4-134
40   Edustajan nimeäminen Keravan Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen / Att utse representant till den ordinarie bolagsstämman för Kervo Energi Ab
41   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa / Förhandsröstningsställen och röstningsställena på valdagen vid riksdagsvalet år 2019
42   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa / Förhandsröstningsställen och röstningsställena på valdagen vid europaparlamentsvalet år 2019
43   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen/Eduskuntavaalit 2019 / Att tillsätta valnämnder och valbestyrelse/Riksdagsvalet 2019
44   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen/Europarlamenttivaalit 2019 / Att tillsätta valnämnder och valbestyrelse/Europaparlamentsvalet 2019
45   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet teknisen valiokunnan alaisuudessa / Nya tjänster och befattningar år 2019 som lyder under tekniska utskottet
46   Ilmoitusasiat / Delgivningar
47   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
48   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet, sivistysosasto / Nya tjänster och befattningar år 2019, bildningsavdelningen
49   Nuorisovaltuuston vaali vuonna 2019 / Val av ungdomsfullmäktige år 2019
50   Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa / Förklaring till Helsingfors förvaltningsdomstol i ärende som gäller lärares tjänsteförhållanden för viss tid

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Kuntsi Eva valt. III varapj./fullm. III viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig