Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 27.11.2018 klo 17:10 - 21:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
301   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
302   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
303   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
304   Henkilöstöpäällikön viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som personalchef
305 M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavan muutos / M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral
306 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 593, A-Kruunu Oy / Tomtförsäljning på Stenkullas detaljplaneområde, kvarter 593, A-Kruunu Oy
307 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Vaahteramäen yrityspuiston alueelta / Utarrendering av fast egendom i Lönnbacka företagspark
308 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt Oy
309 Sipoon kunnan lausunto Uusimaa -kaavan 2050 luonnoksesta / Sibbo kommuns utlåtande över planutkastet för Nylandsplanen 2050
310   Eron myöntäminen; talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo / Att bevilja avsked; ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo
311 Johtavassa asemassa oleva henkilöstö 1.1.2019 lähtien / Personal i ledande ställning fr.o.m. 1.1.2019
312   Johtavassa asemassa olevan henkilöstön työaika / Arbetstiden för personalen i ledande ställning
313   Eroanomus luottamustoimesta - Ahlberg / Anhållan om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag - Ahlberg
314   Edustajan nimeäminen Oy Porvoo International College Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen / Att utse en representant till den extraordinarie bolagsstämman för Oy Porvoo International College Ab
315   Nuorisovaltuuston vaali vuonna 2019 / Val av ungdomsfullmäktige år 2019
316   Lupa käyttää kunnanvaakunaa / Lov att använda kommunvapnet
317   Pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen / Att lyfta ett långfristigt budgetlån
318 Lisäys vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmaan / Tillägg till budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019-2021
319 Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma / Budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2019-2021
320   Valtuuston kokouksessa 12.11.2018 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 12.11.2018
321   Ilmoitusasiat / Delgivningar
322   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
323   Osallistuminen henkilöstön joulukalenteriin / Att delta i personalens julkalender
324   Teknisen johtajan sijaisen valinta / Val av ersättare för tekniska direktören
325   Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen / Att utse en representant till samkommunstämman för samkommunen Eteva
326   Kunniakäynti sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä / Uppvaktning vid hjältegravarna på självständighetsdagen
327   Talousarvion 2018 investointiosan lisämääräraha / Tilläggsanslag för investeringsdelen i budgeten för år 2018

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Soosalu Merja asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig