Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 24.09.2018 klo 17:30 - 20:30 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
61   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
62   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
63 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2019-2021/ Social- och hälsovårdsutskottets budget 2019-2021
64 Sopimusten jatkaminen ELY-keskuksen kanssa koskien maahanmuuttajanuorten perheryhmäkotia ja jälkihuollon tukiasumista / Förlängande av avtalen med NTM-centralen gällande familjegrupphemmet och eftervården för invandrarungdomarna
65   Elintarvikkeiden yhteishankintasopimuksen jatkaminen / Förlägning av avtal för upphandling av livsmedel / KuntaPro
66   Liittyminen kumppaniksi Uudenmaan valinnanvapauspilotointi-hankkeeseen / Att ansluta sig som partner i Nylands pilotförsök med valfrihet
67   Ilmoitusasiat / Delgivningar
68   Seuraavan kokouspäivämäärän päättäminen / Fastställande av datum för följande sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Hyhkö Matti varajäsen/ersättare
Kähkönen Sara-Sofia Nuorisov.edustaja
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Lettenmeier Laura sihteeri/sekr.
Mickos Anders
Räsänen Helena
Putus Marianne
Grön Bodil