Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 20.08.2018 klo 17:08 - 19:21 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
80   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
81   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
82   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
83 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista / Utlåtande angående utkast till statsrådets förordning om anmälningspliktig djurstallsverksamhet - Ympäristöministeriö / Miljöministeriet
84 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Sipoon meijerin pohjavesitarkkailuohjelmasta / Utlåtande till Nylands NTM central om Sibbo mejeris grundvattenövervakningsprogram - Arla Oy, Unilever Ingman Production Oy
85   Suunnittelutarveratkaisu 18-0247-SUU / Avgörande av planeringsbehov 18-0247-SUU
86   Suunnittelutarveratkaisu 18-0230-SUU / Avgörande av planeringsbehov 18-0230-SUU
87 Rakennuslupa 18-0333-R, S-Marketin laajennus, Nikkilä / Bygglov 18-0333-R, tillbyggnad till Varuboden-Osla, Nickby
88 Lausunto Mäntsälän rakennusjärjestysehdotuksesta / Utlåtande om Mäntsäläs förslag till byggnadsordning
89   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper pj./ordf.
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Albrecht Kenneth jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Mika Myllynen varajäsen/ersättare
Ari Tamminen varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edust/kst:s repres
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare